Ofta är det som håller oss tillbaka mer mentalt än fysiskt

Du har sett detta hända. Kanske i dig själv eller hos någon i din omgivning, att man håller tillbaka sig själv på grund av ett hinder som inte existerar i verkligheten. Det är mänskligt. Som ledare är du människa, så det händer alltså dig också, och det påverkar hela ditt företag. 

Så vad beror det på?  

· När du inte direkt känner att du kan hitta en lösning, eller har kunskapen just nu att hitta en lösning Då börjar hjärnan tänka att det inte är möjligt. När hjärnan fortsätter försöka hitta lösningar i din omgivning t ex bland dina medarbetare eller andra du känner, då blir hjärnans känsla att det också är omöjligt.

· Ju fler gånger du tänker att det är omöjligt, eller att lösningar som föreslås inte fungerar för dig – desto mer sant blir det. Det kallas för frekvensbias på psykologispråk. 

· Eftersom du tror det är omöjligt försöker du inte, eller kommer att sluta försöka. Därmed står du kvar i samma verklighet och din hjärna får det därmed bekräftat – att det var omöjligt. Och nu är du dessutom helt stängd för att finna nya lösningar. Du kommer till och med att börja hitta förklaringar på varför de lösningar som andra föreslår dig inte kommer att fungera.

Kanske har du själv försökt att hjälpa någon med dennes problem, men då bara fått svar i förklaringar på varför dessa lösningar inte fungerar?

Exempel på många entreprenörers vardag ”som är omöjliga”

 • Våra kunder köper alltid bara på pris i vår bransch
 • Det där är inget för ett bolag i vår storlek
 • Medarbetarna tar inget ansvar, så det är lika bra att göra det själv
 • Att jobba med försäljning funkar inte i vår bransch, det handlar bara om relationer

Det är först när du inser vad det handlar om – att du begränsar dig själv, som du också är öppen för lösningar.

I exemplen ovan har vi, tillsammans med företagsledare och deras medarbetare, gång på gång, lyckats att motbevisa deras egna gamla självpåtagna sanningar med fantastiska nya resultat som följd.

Här är fyra tips. 

· Allting börjar med dig själv – din inställning, det vill säga dina tankar, hur du talar med dig själv.  Dina beteenden ligger alltid i linje med din djupaste inställning på området eller i livet som helhet.

Sluta påminna dig själv om det du inte vill skall hända. Utan börja prata med dig själv om hur du vill att det skall vara, som om det redan är så.

 • Våra kunder betalar bra för våra produkter och tycker samtidigt att de får väldigt mycket för pengarna.
 • Våra medarbetare är bra på att ta ett stort ansvar. Det gör att vi ledare kan fokusera mer på ledarskapet, därmed bli ännu bättre för medarbetarna och tillsammans med dem skapa ett än mera framgångsrikt företag.
 • Etcetera

Eftersom inställning är en självförverkligande profetia, så måste du börja där. Det påverkar dina handlingar, precis som att en idrottsutövare ser sitt mål framför sig och börjar träna för att nå dit.

· Nästa viktiga del är att öka kunskapen på området. Då kommer du plötsligt att förstå hur det kan gå till. När du förstår det, förstår du också att det går.

När du tror på det, ökar motivationen och bekräftar din nya positiva inställning.

· Umgås du med och träffar de som gjort det före dig – får du bekräftelse på att det är möjligt. Googla Bannistereffekten, så förstår du.

När du träffar företagsledare som redan har gjort det du vill göra, då ökar du tryggheten i att göra detta. Du ser att det både är möjligt och ”ofarligt”.

Det är mycket lättare än vad du tror. Ring dem bara. Säg att du är imponerad av vad de har åstadkommit och be att få bjuda dem på lunch, för att få höra mer om deras kunskap.

· Ta hjälp av någon som kan coacha dig – på resan ut i det okändaCoachning ger extrem effekt för din utveckling. Titta i sportens värld, där vet man vilken positiv effekt coachning har. 

Coachen hjälper dig att köra på den rätta vägen, att ge dig energi och stöd. När du tycker att saker går trögt eller du stöter på en tuffare utmaning., då är det härligt att ha någon att ”luta sig mot”. För kom ihåg att ensam är inte stark, människan är ett flockdjur och samarbete är en utav våra främsta framgångsmetoder.

Lycka till

– Du och ditt företag förtjänar att uppnå er verkliga potential! Ni är alldeles för bra för att låta er hållas tillbaka av självpåtagna begränsningar.

Marcus Nolfelt

VD, HV Consulting AB

Företagsmentor, ledarskapscoach och försäljningscoach.

Jag arbetar främst med företagsutveckling och coachning, för små och medelstora företag, med effekten av att många företag har dubblat eller flerdubblat sin omsättning, ökat vinsten och mångfaldigat bolagsvärdet.

12 bombsäkra sätt att förlora bra personal− och 12 bra sätt att behålla dem

Bra medarbetare är svåra att hitta och behålla. De är värda sin vikt i guld. De är kompetenta, presterar och håller uppe snittet i hela företaget. De är skillnaden mellan vinst eller förlust. Likväl så förlorar vi dem ibland. Men varför? Och hur kan du göra för att behålla dem?

Marcus Nolfelt om 12 bombsäkra sätt att förlora bra personal

Inte sällan ligger orsaken till att bra medarbetare inte börjar hos oss eller väljer att sluta hos oss själva som ledare. Jo faktisk, hur trist det än låter! Vi ledare kan dock ha svårt att ta till oss bra tekniker förrän vi förstått hur tokigt vi faktiskt gör ibland. Nedan en lista som nog de flesta medarbetare håller med om att deras chefer gör ibland. Vilka gör du?

Personligen tror jag nog att gjort de flesta…

12 bombsäkra sätt att förlora bra personal

Detta är inte den kompletta listan av saker man inte bör göra som ledare men de flesta av oss gör nog titt som tätt en eller flera av dessa.

 1. Ge ofta dina medarbetare fyra olika projekt som tar en timma per styck att genomföra men du behöver ha alla klara inom en timma. Givetvis får inga kollegor hjälpa dem då det blir för dyrt.
 2. Fråga aldrig medarbetarna i ditt företag vad de tycker borde förbättras. Anta helt enkelt att du vet bäst. Du är ju trots allt chefen.
 3. Låt en högpresterande person stanna länge i samma roll utan chans att utvecklas eller befordras även om de verkligen förtjänar det. Befordra samtidigt en mindre kompetent och lägre presterande person för att denne har en personlighet som passar dig bättre.
 4. Gör någon av de ordinarie medarbetarna ensam ansvarig för att introducera flera nya medarbetare utan avlastning samtidigt som de, givetvis, måste utföra sitt vanliga arbete på samma nivå som tidigare.
 5. Sätt en person i en ny roll men berätta inte vad du som chef förväntar dig ska presteras och hur man lyckas med det. Eller ännu bättre, ”träna” dem genom att ge muntliga direktorders om och om igen varav flera gärna står i konflikt till varandra.
 6. Lyssna på vad medarbetare säger om varandra och agera sedan på den hörsägen utan att själv undersöka fakta och vad som ligger bakom dessa fakta.
 7. Peka alltid på vad medarbetarna gjorde fel och beröm dem aldrig för vad de gjorde rätt.
 8. Ge inte medarbetarna möjligheten att själva mäta och se sin egen prestation. Tala istället om för dem att du inte tycker att de gör ett tillräckligt bra jobb. Undvik därefter att berätta exakt vad du förväntar dig av dem.
 9. Korrigera inte medarbetarna när de är på väg åt fel håll och hjälp dem framförallt inte tillbaka till rätt väg och full prestation. Vänta istället till ditt tålamod har försvunnit helt och ni måste ha ett så kallat ”allvarligt samtal”.
 10. Anställ eller hyr in en expert. Tala sedan om för den experten vad du förväntar dig att denne ska åstadkomma och hur denne ska åstadkomma det. Detta oaktat det faktum att du vet så lite om det aktuella området att du var tvungen att ta in en expert.
 11. Ge medarbetarna mindre betalt och mindre möjligheter till utveckling än vad de är värda även om du har råd med det. Eller om du verkligen inte har råd just nu så låter du bli att lista ut hur du ska kunna få råd att ge de bästa medarbetarna vad de förtjänar.
 12. Ge inte medarbetarna möjlighet att använda sin skicklighet och sin drivkraft för att göra saker som gör skillnad för företaget, kunderna och samhället. Nej, sätt dem i uppgifter de inte brinner för, som inte utmanar dem och som de, till skillnad från dig, ser inte gör någon stor skillnad. Gör detta månad ut och månad in utan att försöka vända situationen.

Låter ovanstående exempel bedrövliga? Det är de, och det är därför bra medarbetare lämnar eller inte kommer till sin rätt. Kanske kunde du skratta åt vissa eller känna dig träffad av andra. Oavsett så vill jag uppmana dig att reflektera vad som skulle hända om du ändrade några av dessa till det bättre.

Gissa vad resultatet för dig som ledare blir när du attraherar några fler av det som är mer rätt medarbetare, behåller dem och får dem att prestera några procent än bättre. Och vad betyder det på sista raden om har fler medarbetare som är mycket bra och högpresterande? Vågar du räkna?

Undrar du hur du ska göra? Behöver du hjälp eller få diskutera en stund? Du är alltid välkommen att höra av dig när du vill ha förändringen!

”Man kan aldrig svälta en anorektiker till god hälsa”

Kostnadsfokus vs intäktsfokus

Det är helt ok att skratta åt klyschor och gamla sanningar. Men när skrattet lagt sig borde många företag fråga sig hur det egentligen ser ut hos dem själva och hur de egentligen lever. När vi är ute och träffar många entreprenörsföretag så ser vi att om det är någonting som är lika mellan de stora börsföretagen liksom de små och medelstora så är det numer ett stort fokus på kostnadsbesparingar. Därmed blir det väldigt lite fokus på det som är den andra viktiga delen av företagandet – nämligen att skapa intäkter. Så här säger Kjell Nilsson, Lindabs ordförande, mot bakgrund av att de nu entledigar sin VD för att hitta en ledare med mer fokus på intäkter.

– Vi kommer inte att kunna gnälla oss till bättre lönsamhet.
Har det varit ett för starkt fokus på sparprogrammet?
– Man ska alltid skära på onödiga kostnader, men inte sådana som man inte har någon payback på. Nu gäller det att gå ut och kriga, ut och ta marknadsandelar, med fokus på business och kunder. Man kan aldrig svälta en anorektiker till god hälsa”, säger ordföranden och utlovar mer konkreta besked i form av en ”klar och tydlig ny färdriktning” i samband med bokslutet som publiceras om en vecka, den 13 februari.

Här slår han huvudet på spiken. Vi ser hur det är för många mindre och medelstora bolag och hur deras intäkter står och stampar eller till och med krymper och hur de tvingas in i det ena sparprogrammet efter det andra. Till slut blir det en sanning att ”överleva på dagens konkurrensutsatta marknad handlar om låga kostnader” som många uttrycker det. Om det vore en sanning skulle de små bolagen per automatik klara sig bra och de stora gå omkull eftersom de har större bolagen gå omkull omedelbart eftersom de har större kostnader. Men så är det ju inte.

Låga kostnader är en del av det man måste tillse som ledare för en verksamhet men det är inte ensamt vägen till framgång. Snarare kan ett starkt kostnadsfokus leda till en långsam utarmning av bolaget och till slut dess död när man tömt alla sparmöjligheter.

Marcus Nolfelt

Ledarinspiration Del 2 – Framtiden

”Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.” – Abraham Lincoln

Detta är en klyscha i ordets sanna bemärkelse men också oerhört berättigad. Och den gäller lika väl i företagandet som i livet i stort.

Den stora frågan du måste ställa dig för att förstå vad Abraham Lincoln sa är:
Vill jag (och mitt företag) hellre vara en effekt av andras planering av sin framtid eller vara orsaken till min egen framtid? För om du inte har en plan tvingas du hela tiden till att parera för saker som ”dyker upp”, snarare än att saker är som du planerade och att du mestadels når de mål du eftersträvar.

När jag är ute och träffar många ledare i små och medelstora företag så hör jag mycket om hur man ”släcker bränder” och ”överlever dagen/veckan/månaden” samt att ”saker inte går att påverka”. Det leder till frustration och inslag av hopplöshet och ”ekorrhjul”. Ett obehag av att inte styra företaget själv utan reagera på det som händer. Men är inte anledningen till att driva företag just att kunna bestämmas in egen framtid?

Så använd gärna den formel som verkar fungera för de som lyckas skapa sin framtid:

 1. Våga dröm! Det är inte fånigt, det har alla framgångsrika gjort. Utan dröm har du ingen motivation (kommer av ordet motiv, alltså orsak).
 2. Omvandla dina drömmar till tydliga och mätbara mål annars stannar det vid en dröm.
 3. Se till att få duktiga människor med dig som delar samma dröm men som kompletterar dig. Då går resan lättare eftersom er samlade kraft blir så mycket större.
 4. Planera från stort och övergripande ned på vecko- och dagsnivå.
 5. Öka din kunskap längs vägen då minskar du risken att göra misstag och ökar chansen att lyckas.
 6. Acceptera dock fullt ut att du kommer att göra mängder av misstag. MEN det är det alla mästare gör, nämligen fler misstag än den som inte försöker.
 7. Och kom ihåg att varje dag ta ett steg. Du kan aldrig hämta igen de steg du aldrig tog. Alltså, ta hellre ett steg varje dag än skjut upp dem och försöka att fjorton steg varannan vecka.

Så fort du börjar denna formel och tar ett steg varje dag så är du i förarsätet över din framtid och därmed framgång. Grattis till att lyckas med mer än vad 90 % av världens företagare gör!

Optimism – grunden till ett roligare och lönsammare företagande

”Optimism är förmågan att fokusera på vart vi ska, inte var vi kommer ifrån.” − Simon Sinek

När vi möter många entreprenörer och ledare i entreprenörsföretag så är de oftast enormt beslutsamma att kämpa vidare. Däremot är de inte alls optimistiska avseende målen eller vägarna framåt. Oftast baserar de sina beslut på att de har bränt sig förut gällande att sätta ett mål man inte nådde, eller ett område inom företagandet som inte funkade, och blir då negativ till hela det området.

Men för entreprenörer som tar det mer optimistiska perspektivet så är det bara lärdomar att bränna sig lite. De justerar vägarna (gör inte exakt samma misstag igen) och fortsätter träget mot sina fixerade mål. Och det har ingenting med skicklighet att göra, endast inställning. Jag repeterar, det är endast en inställningsfråga! Och resultatet? Där optimism finns, finns också grunden till ett roligare och lönsammare företagande!