Om oss & Smarter Forward

Av entreprenörer för entreprenörer

Vi startade HV Consulting när vi insåg att det saknades konsulter som är duktiga på att stärka ledare och medarbetare i små och medelstora bolag. Därför utvecklar vi lösningar anpassade efter det entreprenörsdrivna bolagets utgångsläge och inte tvärtom.

Vårt erbjudande

Du missar väl inte den smartaste vägen framåt?

På HV Consulting har vi gedigen erfarenhet av att starta, driva och utveckla bolag med framgång och goda resultat. Naturligtvis har vi också erfarenhet av dyrköpta misstag och misslyckanden som vi vill hjälpa dig att undvika. Varför inte dra nytta av vinsterna av vår samlade erfarenhet, expertkunskap och våra framgångsrika metoder?

Vi hjälper dig att

 • Nå vinnande resultat på kortare tid utan att arbeta hårdare.
 • Känna mindre stress genom att lösa de utmaningar ni står inför.
 • Hitta lösningarna till en kostnad som ditt företag kan hantera.
 • Plug & Play

  Det ska vara enkelt att utvecklas och bli framgångsrik som entreprenör, ledare och bolagsägare. Därför har vi samlat all kunskap under ett tak hos oss på HV Consulting.
 • Ägarskap och Styrelsearbete
 • Ledarskap, strategi och organisation
 • HR
 • Affärsutveckling
 • Marknadskommunikation
 • Försäljning
 • Produktivitet
 • Lean Production
 • Finans (kapitalanskaffning, förvärv m.m.)
 • Så hjälper vi dig

  Arbetsmetoden som utgår från era förutsättningar

  Nu kanske du undrar hur vi kan hjälpa ditt företag till en kostnad som ni kan hantera? Arbetssättet Smarter Forward gör det nämligen möjligt att nå framgång med hänsyn till företagets aktuella situation.Det innebär att vi alltid tittar på lösningar tillsammans med våra kunder. Åtgärder som kostnadsmässigt inte kan motiveras, genomförs helt enkelt inte.

  Vår Arbetsmetod innebär så mycket mer än det vi redan berättat. Det handlar också om att utföra rätt åtgärd i lämplig ordning, på ett effektivt sätt. När rätt insatser utförs ger de god avkastning. Den avkastningen kan vi använda för att lösa nästa utmaning. Naturligtvis ska varje åtgärd förbruka så lite tid och pengar som möjligt.

  Så tycker våra hjältar

  Vår konsult, Marcus Nolfelt kunde verkligen utmana mig att växa gällande nya idéer. Ibland höll jag inte med, men hans idéer mognade ändå över tid och då kunde jag se fördelarna. Han var också ett moraliskt stöd när det var tungt

  Johan Granath Tidigare vd , ett byggbolag

  Att växa som människa och företag är inte smärtfritt. Man måste kämpa i perioder och ändra sig själv om man vill ha andra resultat. Men det var värt det! Vi hade aldrig kommit hit utan denna satsning. Jag kan tveklöst rekommendera detta till andra entreprenöriella bolag med liknande bakgrund.

  Erik Randén Kylgruppen

  MARCUS NOLFELT

  Vd har ordet

  Entreprenörskapet är grunden i det moderna och fria demokratiska samhället. När vi förverkligar människors drömmar i företagsform, skapas inte bara värdefulla arbetstillfällen, men också skatteintäkter till den moderna välfärden.

  Dock har det aldrig någonsin tidigare varit så svårt att vara entreprenörsföretagare. Vi lever med mängder av regleringar och påverkas alla av en brutal global konkurrens. Att förverkliga sig själv och sina drömmar, skapa framgång samt arbetstillfällen och dessutom få pengar över är en svår ekvation att få ihop.

  Men det går. En förutsättning för att skapa framgång i ett företag är genom ett öppet och kunskapstörstande ledarskap. Ett sådant ledarskap kräver att både ägare och ledare engagerar alla att vara med på den resan.

  När ett företag ska växa, måste människorna i det växa. Då behövs kunskap inom varje vitalt område, implementerad i rätt ordning, samlad under ett tak. Hos en partner som lever nära ditt företag under lång tid med samma dröm som du. Det gör HV Consulting och det är därför vi finns.

  I vårt namn HV Consulting har vi inspirerats av latinets "Homo Creator Victor". Innebörden av namnet är: Om de rätta möjligheterna ges har varje människa en inneboende förmåga att skapa sin egen framgång. Det är vad vi tror på och drivs av i vårt arbete som strategisk tillväxtpartner.