Optimism – grunden till ett roligare och lönsammare företagande

”Optimism är förmågan att fokusera på vart vi ska, inte var vi kommer ifrån.” − Simon Sinek

När vi möter många entreprenörer och ledare i entreprenörsföretag så är de oftast enormt beslutsamma att kämpa vidare. Däremot är de inte alls optimistiska avseende målen eller vägarna framåt. Oftast baserar de sina beslut på att de har bränt sig förut gällande att sätta ett mål man inte nådde, eller ett område inom företagandet som inte funkade, och blir då negativ till hela det området.

Men för entreprenörer som tar det mer optimistiska perspektivet så är det bara lärdomar att bränna sig lite. De justerar vägarna (gör inte exakt samma misstag igen) och fortsätter träget mot sina fixerade mål. Och det har ingenting med skicklighet att göra, endast inställning. Jag repeterar, det är endast en inställningsfråga! Och resultatet? Där optimism finns, finns också grunden till ett roligare och lönsammare företagande!