Resultat

Engagemang

Kundnöjdhet – Tillväxt – Lönsamhet

Bolagsvärde

Resultat ska kännas i plånbok och hjärta

Allt vi hjälper din verksamhet med genomförs såväl kostnadseffektivt som tidseffektivt. Dessutom löser vi utmaningarna på smarta sätt. Det vi gör tillsammans ger mycket mer tillbaka. Därför brukar vi skryta med att vi inte är en kostnad, utan en investering i ditt bolags långsiktiga framgång.

Alla åtgärder vi föreslår vägs noggrant mot vad de förväntas ge på kort och lång sikt. Det är så vi ser till att era resurser bli väl tillvaratagna och ger en maximal effekt som består. Exempelvis har vi hjälpt många av våra kunder att öka deras bolagsvärden från 100 till 500 procent.

När vi hjälper er att ta kontroll över enskilda delar eller företaget som helhet brukar det kännas i hela kroppen. Det ger en helt ny kraft och klarhet som gör att ni blir mer produktiva, stressar mindre och mår bättre. Tänk att ni växer som människor samtidigt som ni uppnår era drömmar snabbare och med mindre ansträngning. Med lönsamhet på kuppen.

Så tycker våra hjältar

HV Consulting har hjälpt oss att renodla vårt syfte och våra mål samt belysa vad vi saknat. Arbetet har resulterat i mer kontroll, stabilitet och mindre konflikter, vilket gynnat medarbetare, mellanchefer och ägare.

Jannes Dahlgren Digalo Digitaltryck

Det 15-åriga samarbetet har lett fram till att medarbetare och ledare har kunnat bli ännu bättre och bolaget har en 12% organisk tillväxt varje år.

Daniel Gustavsson Starke Arvid