Tjänster

Utan en helhet…

Kan du föreställa dig en golfare som tycker att puttning är irrelevant, hålla med en 800 meters löpare som säger att allt bara handlar om upploppet – eller hängivet titta på ett fotbollslag som inte satsar på försvarsspel?

ingen framgång.

Det är lika främmande som att säga att ledarskap, produktutveckling och marknadsföring är irrelevant för att nå framgång i ett företag. Innovativ produktutveckling som inte marknadsförs banar lika lite mot framgång som ett bristande ledarskap föder innovation. Framgång bygger på att alla delar i ett bolag fungerar väl tillsammans.

EN TJÄNST FÖR VARJE SITUATION

Därför finns #360

Vårt tjänstekoncept #360 symboliserar helheten och är snillrikt utarbetat för att din verksamhet ska få den hjälp ni behöver för att lyckas ur ett helhetsperspektiv. Ingen är ju starkare än sin svagaste länk.

Vi hjälper ditt företag inom:

  • Ledarskap, strategi & organisation
  • Ägarförändringar, exitstrategier & värdeskapande
  • HR
  • Affärsutveckling
  • Marknadskommunikation
  • Försäljning
  • Produktionseffektivitet (ex Lean production)
  • Ekonomisk- & finansiell styrning samt finansiering


Innehållet i våra tjänstekoncept #360 bygger på Best Practice, relevant forskning och ett antal studier om vad som fungerar effektivt och genererar framgång hos mindre och medelstora företag.

L

Akut hjälp på alla nivåer för krisande företag

# Livboj

Hjälp att ta viktiga steg framåt

Ni sliter, stressar och arbetar allt vad ni orkar. Ändå kommer inte resultaten som så innerligt behövs. Några områden drar ned ert goda arbete. Det känns galet orättvist. Men ni kämpar för att vända trenden. Kanske kämpar ni till och med för er överlevnad? Ibland behöver man hjälp utifrån. Vi erbjuder tjänsten Livboj för er som vill ta viktiga steg i rätt riktning.

Vad händer när ni söker hjälp?

När ni kontaktar oss är hjälpen redan på väg. Allt fokus riktas nu mot att komma ur den jobbiga situationen. Ni får kompetens på ledningsnivå och behöver inte känna er ensamma. Vi sluter upp kring er och fokuserar med enorm energi på att få ordning på de mest utmanande delarna.

När behövs #Livboj?

Kanske har en temporär stagnation blivit ett permanent tillstånd. Kanske sjunker försäljningen, marginalerna är för låga och duktiga medarbetare lämnar. Kanske vill du byta ut ägarstolen mot en solstol. Du vill sälja men spekulanterna bjuder för lågt. Oavsett vilken situation ni befinner er i är det dags att sluta göra samma sak som ni alltid gör. Vi hjälper er! Vi har erfarenheten, metoderna och ordnar lösningarna.

Förändring kräver förändringar

För att få till en förändring behöver vi alltid göra förändringar. Vi hjälper dig att göra dem, på riktigt. Vi arbetar på flera fronter och nivåer samtidigt. Från ägarstrategi till produktionsgolv. Från ledarskap till försäljning och ekonomistyrning. Vi styr upp finanserna samtidigt som vi analyserar och agerar på de utmaningar som håller er tillbaka. Så vänder vi trenden för att hjälpa er att nå era mål och visioner.

Var vill du vara inom några månader?

Genom tjänsten #Livboj är ni sannolikt på rätt väg inom kort. En väg som möjliggör planering på längre sikt. Dessa steg tar vi i tjänsterna #Vision och #Resa

Nya insikter ger inspiration

# Inspiration

Det omöjliga är plötsligt möjligt

Välj någon av våra inspirerande föreläsningar om hur andra verksamheter har gjort för att lyckas. Ibland tenderar vi nämligen att fastna i vår egen verklighet och glömma bort vilka möjligheter som finns i världen utanför. Även om vissa saker fungerar bra, kanske det finns brister i helheten som resulterar i frustration. För att komma vidare och utvecklas behöver vi inspiration, hjälp att se möjligheter och nya sätt att arbeta. Det får ni i våra inspirerande föreläsningar.

Föreläsningarna passar:

Vd, ledningsgrupp, hela företag, branschorganisationer och även era kunder.

Exempel på innehåll:

• Så bygger ni ett framgångsrikt företag
• Ledarskap som frigör människans potential och skapar toppresultat
• Försäljning i världsklass
• Överlåtelser och generationsskiften i företag
• Att bygga värde och avyttra bolag

När behövs #Inspiration?

Föreläsningarna passar perfekt som motivationshöjare vid Kick-Offs, Events, årsmöten, ledningsmöten och vid kundträffar och liknande.

GENOMLYSNING & HANDLINGSPLAN FÖR DITT BOLAG

# Insikt & Vision

Insiktsdriven affärsutveckling.

Så kan förbättringar bli en verklighet. Det alltmer krävande affärslandskapet ställer höga krav på insikt i att det är möjligt att göra förändringar och förbättringar. Ofta förstår vi att åtgärder behövs, vi vet bara inte vilka. I denna del hjälper vi dig och din verksamhet kring dessa frågor där vi genom djupare föreläsningar och kompletta utbildningar arbetar med att ni ska få både förståelse för och kunskap kring hur ni kan tänka och agera för att få de resultat ni önskar.

Utbildningsmöjligheter

Ibland erbjuder vi av ekonomiska skäl sk öppen utbildning, det innebär att fler förtag delar på samma utbildning. Detta kan ske inom ramen för ett större och långsiktigt uppdrag. Eller när vi redan utbildat stora delar av ett företag där nyanställda också behöver samma utbildning

Exempel på innehåll:

• Ägarskap & entreprenörskap.
• Ledarskap.
• Försäljning.
• Marknadsföring.
• Digitalisering.
• Rekrytering.
• Lean Production (Produktivitets- och produktionsutveckling).

Utbildningarna passar:

Alla i företaget som behöver nya insikter och verktyg för att skapa nya resultat.

Genomlysning & Analys

# Vision

Så blir vi bättre. Triggern för att förverkliga våra affärsmål.

Nu är det dags att skapa tydlighet i allt som är viktigt för din verksamhet. Om vi inte har en tydlig bild av var vi står, vart vi är på väg och hur vi ska arbeta, kommer alla dra åt olika håll. Då tappar vi både lust och motivation. Att bara jaga mål är inte långsiktigt. En genomarbetad vision ökar lusten och energin hos alla; ägare, ledare och medarbetare. I Vision genomlyser vi verksamhetens olika delar, analyserar bolagets styrkor och svagheter samt tittar på ägarnas mål. Därefter formar vi en plan som tar er från nuvarande läge mot ägarmålen. När detta arbete är klart finns svar på:

• Vad som behöver förbättras?
• Vilken ordning bör förändringarna ske?
• Hur bör ni börja arbetet för att uppnå visionen långsiktigt?

När arbetet i Vision är genomfört är ni på rätt väg mot det ni vill vara och ska bli.

Områden vi analyserar:

• Ledarskap, strategi och organisation HR
• Affärsutveckling
• Marknadskommunikation
• Försäljning
• Produktivitet
• Lean production
• Finans (kapitalanskaffning, förvärv m.m.)

När behövs #Vision?

Det är smart att ta hjälp av genomlysning & analys när ni:
• Kört fast i ert nuvarande tillstånd, även om detaljerna skiljer sig åt över tid får ni samma resultat varje år. Nu vill ni komma vidare.
• Har växt till nivåer som ni aldrig varit på tidgare och står inför utmaningar ni aldrig hanterat.

Genomförande med hjälp av experter

# Resan

Förverkliga Visionen med hjälp av experter

Det är dags att genomföra visionsarbetet och förverkliga planen i det dagliga arbetet. Ni får all kunskap, stöd och energi ni behöver för att kunna agera på nya sätt. Denna resa gör ni tillsammans med er företagsmentor som gör resan så trygg som möjligt och ser till att alla har rätt fart och fokus. Mentorn koordinerar också insatserna mot varandra. Då kan vi säkerställa att rätt åtgärd genomförs vid rätt tillfälle och på rätt sätt – helt enligt arbetssättet Smarter Forward. Mentorn har gedigen erfarenhet av denna typ av företagsresor och tillhandahåller all expertis ni behöver för att tackla olika utmaningar inom bolaget.

Vi hjälper er inom:


• Ledarskap, strategi och organisation
• HR
• Affärsutveckling
• Marknadskommunikation
• Försäljning
• Produktivitet
• Lean production
• Finans (kapitalanskaffning, förvärv m.m.)