Tjänster

Vårt namn, Wescale Equity, speglar vad vi gör. Vi hjälper små och medelstora företag att skala upp sin verksamhet, vi gör det tillsammans och vi har resurserna som gör det mycket snabbt och effektivt jämfört med alla andra traditionella sätt att utveckla sin verksamhet.

Fri rådgivning

Just nu erbjuder vi 2 timmars FRI rådgivning för dig som har 10-249 anställda i ditt bolag.

För dig som vill komma vidare med utmaningar, stora som små.

Inspiration

Få inblick i hur framgångsrika bolag drivs genom en av våra föreläsningar.

Insikt

När ni vill veta hur ni ligger till, få hjälp att sätta mål och få en handlingsplan.

Framgångsresan

Förverkliga målen lättare, tryggare och effektivare – vi hjälper vi er hela vägen.

Ägarskifte

När ni vill ha hjälp att göra ett tryggt, framgångsrikt och effektivt ägarskifte.

Våra fem tjänster är utformade för att stödja er företagsutveckling på ett hållbart och effektivt sätt. Vi anpassar våra tjänster efter olika stadier i företagets tillväxtresa – från när ni känner er lite fast eller funderar på att expandera, till att ni tillsammans med oss har lyckats skapa en fantastisk verksamhet och kanske överväger att sälja företaget eller genomföra ett generationsskifte.

Det som genomsyrar HUR vi hjälper företag är att människorna är företaget och företag kan inte utvecklas om inte människorna i det utvecklas. Därför arbetar vi alltid genom beteendeutveckling som skapar nya resultat. Därav att vår pay-off är ”Empowering people in business”.

2 timmars inledande rådgivning utan krav på fortsättning

FRI RÅDGIVNING

Alla bolag har utmaningar och problem som håller oss tillbaka från att nå vår fulla potential och det finns bara ett sätt att komma ur dem, om man inte klarar det själv, det är att få nya infallsvinklar och goda råd om tillvägagångssätt man inte har testat förut.

Wescale brinner för att hjälpa små- och medelstora bolag (10–249 medarbetare) att komma vidare i sin utveckling och vi delar därför gärna med oss av goda råd som kan bidra och vi vet har fungerat hos andra. Våra kollegor har sammanlagt flera hundra års erfarenhet av bolagsutveckling generellt och inom specifika ämnesområden. Därför erbjuder vi alla små och medelstora företag två timmar fri rådgivning om hur ni kan utveckla ert bolag eller komma vidare i specifik utmaning.

Områden där du kan få råd:

• Ägarskap, ledning och ledarskap
• Ägarskifte och försäljning av bolag
• Strategi och organisation
• HR
• IT
• Juridik
• Affärsutveckling
• Marknadskommunikation
• Försäljning
• Produktivitet
• Produktion
• Ekonomi
• Finans (kapitalisering av bolagets resa, förvärv m.m.)

När behövs RÅDGIVNING?

• När ni har kört fast i ert nuvarande tillstånd och nu vill ni komma vidare som bolag eller i en enskild utmaning.
• När ni har växt till nivåer som ni aldrig varit på tidigare och står inför utmaningar ni aldrig hanterat.

Boka 2 timmars FRI RÅDGIVNING

Har ditt bolag 10-249 st anställda? Då kan du just nu boka 2 timmars fri rådgivning med en av våra ledande experter – helt utan krav på köp eller fortsättning!

Kontakta oss via formuläret så är du på väg:

Ta lärdom av redan beprövade metoder

Inspiration

Det omöjliga är plötsligt möjligt

Välj någon av våra inspirerande föreläsningar om hur andra verksamheter har gjort för att lyckas. Ibland tenderar vi nämligen att fastna i vår egen verklighet och glömma bort vilka möjligheter som finns i världen utanför. Även om vissa saker fungerar bra, kanske det finns brister i helheten som resulterar i frustration. För att komma vidare och utvecklas behöver vi inspiration, hjälp att se möjligheter och nya sätt att arbeta. Det får ni i våra inspirerande föreläsningar.

Föreläsningarna passar:

Vd, ledningsgrupp, hela företag, branschorganisationer och även era kunder.

Exempel på innehåll:

• Så bygger ni ett framgångsrikt företag
• Ledarskap som frigör människans potential och skapar toppresultat
• Överlåtelser och generationsskiften i företag
• Att bygga värde och avyttra bolag

När behövs INSPIRATION?

Föreläsningarna passar perfekt som motivationshöjare vid ägar- & ledningsmöten, konferens, Kick-Offs, events, årsmöten, ledningsmöten och vid kundträffar och liknande.

GENOMLYSNING & HANDLINGSPLAN FÖR DITT BOLAG

Insikt

Insiktsdriven affärsutveckling

Kanske har ni fastnat i er utveckling, kanske har ni inte längre motiverande mål och ambitioner eller så har ni helt enkelt svårt att se hur ni ska ta er vidare? Om inte bilden av var ni står, vart ni är på väg och hur ni ska ta er dit är gemensam, kommer alla att ha mindre engagemang och dra åt olika håll - vägen framåt blir då otydlig och svår.
Denna tjänst hjälper dig och ditt företag att skapa tydlighet i det som är viktigt för att kunna göra förbättringar.

Det här gör vi:

Vi genomlyser verksamhetens olika delar och därefter analyserar vi bolagets styrkor och svagheter. Sedan ställer vi dessa mot era ägarmål (eller hjälper till att skapa dessa om ni inte har några) och vart ni vill med verksamheten. Därefter formar vi en handlingsplan som kan ta er mot målen. I den handlingsplanen ger vi er svaren på vilka saker som är viktigast att göra i vilken ordning.

Det här får ni svar på:

• Vad ni vill med ert ägande
• Vad som behöver förbättras
• I vilken ordning förändringarna bör ske
• Hur ni bör starta arbetet för att uppnå målen
• Kunskapen om hur framgångsrika bolag gör för att lyckas

Områden vi analyserar:

• Ägarskap, ledning och ledarskap
• Strategi och organisation
• HR
• Affärsutveckling
• Marknadskommunikation
• Försäljning
• Produktivitet
• Produktion
• Ekonomi
• Finans (kapitalisering av bolagets resa, förvärv m.m.)

När behövs INSIKT?

Det är smart att ta hjälp av genomlysning & analys när ni:
• Kört fast i ert nuvarande tillstånd och nu vill ni komma vidare.
• Har växt till nivåer som ni aldrig varit på tidigare och står inför utmaningar ni aldrig hanterat.

GENOMFÖRANDE MED HJÄLP AV EXPERTER

Framgångsresan

Vi hjälper er att framgångsrikt förverkliga era mål

Det är dags att genomföra planerna för att nå era mål. Vi formar vårt samarbete i denna resa med utgångspunkt i era förutsättningar och mål. Vi tillhandahåller all:
• coachning
• kunskap
• strukturer, processer och verktyg
• avlastning
• kapital
...ni behöver för att kunna agera på nya sätt och mycket effektivt nå era mål med en trygg resa.

Ni får en företagsmentor som ser till att alla har rätt fart och fokus. Det gör er resa trygg och stabil. Mentorn koordinerar även insatserna mot varandra för att säkerställa att rätt åtgärd genomförs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Helt enligt arbetssättet Smarter Forward, som tar er framåt på ett smidigare sätt.

Din mentor har en gedigen erfarenhet av denna typ av företagsresor och finns där med all expertis ni behöver för att tackla olika utmaningar inom bolaget.

Vi hjälper er med ett 360-perspektiv inom företagets alla delar
• Ägarskap, ledarskap, strategi och organisation
• HR
• IT
• Affärsutveckling
• Marknadskommunikation
• Försäljning
• Produktivitet
• Ekonomi
• Finans (analys, kapitalanskaffning, förvärv m.m.)

Erfarna företagsmäklare för trygga, framgångsrika och effektiva ägarskiften

Ägarskifte

Ägarskifte, exit, del-exit, sammanslagning, generationsskifte, M&A, förvärv – kärt barn har många namn, men oavsett vad man kallar det så är någon typ av ägarförändring en väldigt stor och viktig händelse i ett företags livstid. Det är av stor vikt för många inblandade människor. Därför är det också av yttersta prioritet att det blir rätt för många av dessa parter under själva skiftet såväl som tiden där efter.

      Wescale hjälper ägare och företag genom hela processen oavsett om det gäller försäljning av hela eller delar av företag, slå samman eller förvärva företag. Wescale är ett av de få företag i Sverige som innan en försäljning genuint kan påverka värdet av ett företag genom att vi har vår verktygslåda där vi hjälper bolag att utvecklas. Likaså är vi tämligen unika i vår förmåga att göra DD (företagsbesiktning) på djupet av ett potentiellt förvärv och kunna bedöma sannolikheterna samt sätta upp planerna för en lyckad integration. Genom vårt kontaktnät har vi dessutom tillgång till ett stort antal potentiella förvärvare av små- och medelstora företag (10-250 anställda).

Våra erfarna företagsmäklare är redo att guida dig genom varje steg i processen för att säkerställa ett tryggt, framgångsrikt och effektivt ägarskifte.

Vad vi hjälper till med:

• Sätta målbild som passar er
• Skapa en framgångsrik plan som linjerar med målet
• Skapa strukturer för en lyckad försäljning eller förvärv
• Leta köpare och göra DD på dem
• Leta förvärv och göra såväl finansiell som kulturell DD på dem
• Sköta all juridik och alla transaktioner hela vägen
• Bidra till att förverkliga en framgångsrik tid tillsammans med de nya ägarna eller integration av det nya förvärvet