Våra konsulter

Marcus Nolfelt

Företagsmentor, ledarskapscoach och försäljningscoach

När människor utvecklas så utvecklas företagen.

Jag älskar att samla och paketera kunskap som jag via inspiration och utbildning ger till ledare och medarbetare i små och medelstora företag så att de tillsammans kan frigöra och förverkliga sin fulla potential. 

I rollen som företagsmentor så hjälper jag ägare, ledare och medarbetare att få en tydligare vision om vart de vill nå och hur de ska ta sig dit på bästa sätt med de resurser de har, använda på bästa sätt. Jag hjälper helt enkelt till så att visionen blir verklighet.  

Som ledarskapscoach hjälper jag ledarna och utveckla sina beteenden så att de kan frigöra sin egen och andras potential och arbeta mer engagerat tillsammans med sina medarbetare. Det leder till mer värdeskapande arbete med högre resultat och glädje som följd.  

När det kommer till att hjälpa till att utveckla intäktsdivisionen och försäljningsteamet hos kunder så blir det häftiga resultatet att de kan påverka fler att få deras fantastiska hjälp. Det leder i sin tur till att kundernas försäljning ökar med 10-tals och inte sällan 100-tals procent, avgörande för att de ska nå sina visioner.  

bakgrund

20 år. Ca 50 000 timmar. Så mycket av min tid har jag ägnat åt att ta till mig kunskap via hundratals böcker, reflektera, fundera samt utveckla modeller och arbetsmetoder och hjälpa små och medelstora företag. Första delen av min karriär tog detta sig utryck i att jag har arbetat som inhyrd marknads- och försäljningschef åt över 50 företag samt drivit reklambyrå vilken producerat ca 4000 reklamprojekt. Därefter har jag arbetat med företagsutveckling och coachning med effekten att många företag har dubblat eller flerdubblat sin omsättning, ökat vinsten och mångfaldigat bolagsvärdet. När vi nu är framme vid 2020-talet känns det ändå som att jag bara har värmt upp och att mitt värv att hjälpa små och medelstora företag bara har börjat. 

Pontus Cederberg

Företagsmentor, ledarskapscoach, affärs- och marknadsstrategi

Jag hjälper företag att på bästa sätt optimera de resurser som finns för att nå största möjliga framgång.

Det finns många olika delar som kan göra att en organisation kan bli framgångsrika, jag drivs av att hjälpa företag att på olika sätt optimera de resurser som finns för att nå största möjliga framgång.

Detta har jag uppnått genom att min förmåga att snabbt hitta de delar som skaver inom ett företag eller en avdelning för att sedan justera och optimera. Ibland är det organisatoriskt ibland är det en fråga om produkter eller tjänster som inte längre utvecklats i den takt som omgivningen har gjort. Enligt min erfarenhet handlar det ofta om att utifrån visionen sätta tydliga mål se till att de som är delaktiga är med på resan och göra fler och bättre beslut och göra rätt prioriteringar. Alla företag jag har arbetat på (eller med) är speciella och har sina egenheter, absolut, men jag måste säga att olika branscher och industrier har mycket mer gemensamt än man kan tro. 

Jag har ett stort intresse och engagemang i att bygga team som är effektivare och presterar bättre över tid. Detta har jag genomfört både i mina egna team och hjälpt andra uppnå detsamma. En av nycklarna bakom ineffektivitet i många organisationer är kommunikation eller rättare sagt brist på detsamma. Alla människor är olika låt detta bli en styrka istället för något som skaver och konsumerar energi.

Marknadsföring är för många små och medelstora företag förknippat med reklam och kostnader där man inte vet vad man får. Det kan inte bli mer fel. Marknadsföring för mig kan inkludera allt ifrån en grafisk profil och effektivisering av kampanjer, till ett nytt sätt att nå sina kunder eller varför inte ett nytt sätt att använda en produkt som öppnar upp ett helt nytt kundsegment.

Innovation och affärsutveckling är två andra delar som verkligen kan få mig att gå igång! Ofta kan företag efter en tid bara se hinder, restriktioner och kostnader istället för lösningar, möjligheter och intäktspotential. Jag har varit med och tagit fram många exempel under min karriär och älskar att utmana det gamla. Fraser som ”-Det har vi testat förut” eller ”-Så här har vi alltid gjort och det funkar” ger mig mer energi.

bakgrund

Civilekonom inom internationell ekonomi och marknadsföring, med en Executive MBA inom innovation/Entrepreneurship. Mellan dessa utbildningar har jag haft möjligheten att arbeta inom marknadsföring och försäljning med tunga inslag inom strategi och organisation på företag som The Absolut Company, Kraft Foods (Mondelez), Lantmännen, Atria för att nämna några. Jag har även arbetat som kundansvarig och strateg på reklambyrå och har sammantaget arbetat med varumärken som ABSOLUT, Bowmore, Malibu, Ipren, Bosch, Finn Crisp, Philadelphia, Åbro, Spendrups m.m. Jag har även erfarenhet av styrelsearbete och har haft positionen som VD inom dagligvaruhandel.

Jenny Ekman

Organisations- och rekryteringsspecialist

Jag tror på allas delaktighet som en viktig framgångsfaktor

En organisation är som starkast när alla drar åt samma håll. Vi kan dock ha olika arbetsuppgifter, erfarenheter och ansvar, och därför är det viktigt att alla medarbetare både känner till och förstår såväl sin egen roll som företagets DNA. Genom att involvera alla anställda i företagets processer, mål och handlingsplaner får vi mer engagerade medarbetare som tillsammans kan nå större framgångar.

Minst lika viktigt är att attrahera, rekrytera och behålla rätt personal. När vi har full förståelse för vad varje roll på företaget kräver och vad vi som företag behöver för kompetens och egenskaper för att utvecklas kan vi göra bättre val, och dessutom bli bättre på att leda personalen mot högre produktivitet.

bakgrund

Jag har alltid älskat språk och kommunikation: att skriva, läsa och prata, men också att förstå och påverka. Jag har en fil. kand i medie- och kommunikationsvetenskap, samt en lärarutbildning med språk och språkutveckling som inriktning, och har startat och drivit ett eget förlag under femton år. Dessutom har jag varit med och på nära håll byggt upp ett företag från 30 miljoner till 130 miljoner under loppet av några år, vilket gett mig stor insikt i mindre företags utmaningar och möjligheter. Det var också här jag först kom i kontakt med HV Consulting, som snabbt blev en helt avgörande faktor för oss i vårt växande. Att idag kunna hjälpa andra på samma resa är fantastiskt roligt.

Anders Haag

Civilekonom

Jag inspireras av att hjälpa entreprenörer att bygga välskötta företag.

Företag där man styr med blicken framåt genom vindrutan istället för i backspegeln. Att ha styrning på sin ekonomi så att man inte drabbas av överraskningar. Överraskningar som egentligen var självklara om man vetat var man skulle titta.

Jag ger bolaget en trygghet att genomföra sina planer. Jag beskriver i finansiella termer var bolaget är idag och vad som kommer att krävas för att nå dina mål. Med detta kan du som entreprenör fokusera på att driva din förändringsresa.

För mig är proaktivitet viktigt. Genom kunskap och erfarenhet vet jag betydelsen av att hantera ekonomiska frågor i tid och på ett sådant sätt att dessa inte utvecklas till ett hinder.

Många av de ekonomiska frågeställningar man möter när man arbetar med företagsutveckling hänger ihop, och man måste därför veta hur dom påverkar varandra. Man kan säga att jag arbetar med tre fokusområden inom ekonomi;

  1. Ekonomisk uppföljning och styrning. Jag tillhandahåller verktyg och rutiner för att du som entreprenör ska kunna följa och styra din verksamhet för att kunna nå uppsatta mål.
  2. Finansiering och kapitalförsörjning – att säkerställa att ditt företag har tillgång till kapital är nödvändigt för att nå dina mål. Alla förändringar i en verksamhet kräver i regel investeringar. Det kan handla om produktutveckling, att förvärva ett bolag eller investera i nya maskiner. Processen går från en beräkning av kapitalbehovet till ta fram en lösning som är realistisk och praktisk på både kort som på längre sikt.
  3. Utveckling av värdet på ditt bolag – Det finns många orsaker till att man proaktivt vill höja värdet på sitt bolag. Den vanligaste är naturligtvis att man så småningom planerar att sälja verksamheten. Men det kan också vara ett sätt att öka handlingsutrymmet inför framtiden. Kanske funderar man på att köpa en verksamhet till. Då kommer en genomgång att förbereda dig för en sammanslagning.  Det finns stora vinster att börja med den här processen i tid.

bakgrund

Jag har över 35 års erfarenhet från att arbeta med rådgivning till företag i primärt finansiella och strategiska frågor. 
Jag har arbetat med Management Consulting, företagsfinansiering, finansiell uppföljning, värdeutveckling etc. Mina erfarenheter har jag skaffat mig från bland annat arbete från; affärsbank, finansbolag, riskkapitalbolag,

Arbetet har gjort att jag har en både bred och djup erfarenhet från att arbete med den här typen av frågor. Jag har under åren haft förmånen att titta in i + 500 företag vilket har gett insikter i vad som fungerar respektive vad som inte brukar fungera lika bra.

Réal Laplaine

Rekryterings- och organisationsspecialist

Mitt mål är att hjälpa människor, företag och organisationer att nå sin potential

I nästan 40 år har jag arbetat med människor, företag och organisationer, hjälpt dem med mina färdigheter, för att uppnå bättre välstånd och expansion.

Jag har rekryterat hundratals personer för specialiserade och allmänna tjänster. I arbetat direkt med företag och organisationer hjälper jag dem att optimera deras struktur och effektivitet.

bakgrund

Innan jag flyttade till Sverige tillbringade jag över 30 år i Amerika. Jag arbetade som professionell rekryterare/headhunter, samt som chef för små och stora grupper (global storlek) och specialiserade roller med avseende på organisationsstrukturering och utveckling.

Jag flyttade till Sverige 2010 och har fortsatt specialiserade projekt och arbetar inom ovanstående områden för olika företag. Jag är också författare och talare, med nu över 13 publicerade böcker över hela världen.

Som projektkonsult med HV Consulting ger jag kunderna kvalitetsservice främst inom rekrytering, och ibland hjälper jag till att optimera deras organisation för maximal produktivitet. Jag talar grundläggande svenska och naturligtvis flytande engelska.

Oskar Olofsson

Produktions- och processeffektivitet genom Lean

Lean Management, mycket mer än bara en arbetsmetod

Alltför många konsulter ser ”Lean” som ett mål i sig själv. Jag har aldrig sett det så utan anser att målet alltid är något annat. Ofta handlar det om att förbättra produktiviteten, ibland att kunna skjuta upp investeringar eller att kunna erbjuda kunder snabbare leveranser till högre kvalitet. 

Det jag vill erbjuda små och medelstora entreprenörsföretag är en helhetssyn där nuläge och mål är tydliga och där verktygen ur Lean och andra effektiva metoder väljs ut och införs på ett genomtänkt sätt. Viktigast är att vi får med oss personalen på resan så vi undviker toppstyrning och skapar äkta engagemang. 

bakgrund

Jag har arbetat med Lean i mer än 20 år som konsult och i olika chefsroller. Som konsult har jag hjälpt många företag att närma sig en produktion i världsklass.

Jag har även skrivit två böcker i ämnet och hållit hundratals utbildningar och utvecklat digitala verktyg för effektiv produktion.

Therese Hazelius

Jurist med inriktning mot affärsjuridik och bransch-VD inom life science

Min drivkraft är att nå bästa möjliga resultat i varje enskilt fall och att kunna bidra till lyckade affärer för kunden.

Min fokus ligger alltid på pragmatisk och tydlig rådgivning med utgångspunkt i företagets specifika behov och den affärsnytta jag med min expertis kan bidra med. 

Juridik upplevs av många som komplicerat och svårförståeligt och det är min uppgift att göra juridiken begriplig ur ett affärsmässigt perspektiv så att ledare och medarbetare får ökad trygghet liksom att göra juridik av företagets intentioner i avtal och överenskommelser internt och externt. På så sätt vill jag hjälpa fler små- och medelstora företag att få ökad trygghet i allt som berör juridik

bakgrund

I grunden har jag en Juristexamen från Stockholms universitet och tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Under mina cirka 13 år som jurist har jag främst arbetat med affärsjuridiska frågor så som avtalsrätt och tvistelösning. Sedan ett antal år tillbaka arbetar jag även som VD för en branschorganisation inom life science-sektorn. Jag har haft flertalet förtroendeuppdrag i föreningsstyrelser samt som ledamot i både bolagsstyrelser och nämnder.